• No.3447645
  匿名

  他人を不愉快にするコメントは止めろ!
  お前に用はない!

  • 共感0
1件の返信を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
 • [1]
  匿名

  言葉の揚げ足取りは止めろ!
  この糞暇人が!
  仕事しろ!

  • 共感0
1件の返信を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)